Hakkımızda...

Kaya Vargel Geri Dönüşüm, 2010 yılında 2500 m2 lik bir alanda çalışmaya başlamıştır.Ana faaliyet konumuz ambalaj atıklarının  ( pet, plastik,karton,naylon,şişe cam,metal) toplanması ve ayrıştırılmasıdır.15.03.2011 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geçici faaliyet belgemizi almış bulunmaktayız. Bu tarih itibariyle çalışmalarımız devam etmektedir...

Geri Dönüşüm : Atıkların Fisizksel ve/ veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikincil hammadde olarak üreti sürecine sokulmasıdır.

Tekrar Kullanım
: Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına denir...

Geri Kazanım : Geri dönüşüm ve tekrar kullanımı kapsayan üst kavramdır. Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasa ve biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir.

Yılda 1 Milyon Ton atık geri kazanılmaktadır. Bu miktarın büyük bir kısmı çöp dökme sahalarından ve sokaklardan ilkel ve sağlıksız koşullarda toplanmaktadır!!!


Geri Dönüştürülebilir Ürünler;

  • Kağıt ve Karton
  • Metal
  • İçecek Kartonları
  • Plastik
  • Cam
  • Diğer...


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre İzin ve Lisans Belgemiz

Geri Kazanımın Önemi;

  • Doğal Kaynak kullanımı azalır.
  • Enerji tasarrufu sağlar.
  • Atık Miktarı Azalır.
  • Geri Dönüşüm ekonomiye ve geleceğe yatırım demektirGeri Dönüştürülebilir ürünler ile ilgili dipnotlar...

Kağıt;

    Kağıt ve karton geri Dönüşümü ile enerji tasarrufu sağlanır. Kağıdın geri dönüştürülmesinin ormanların korunmasına büyük katkısı vardır. 1 ton kağıdın geri dönüştürülmesi sonucunda 17 ağaç kurtarılmış olur.

Cam;
    Hammaddesi kum olan camın geri dönüştürülmesi ile tekrardan şie, kavanoz ve cam üretilir.

Metal;
     Metal ambalajlar, yeryüzünü örten çeşitli minerallerin işlenmesi sonucu üretilir. Bunlar teneke ve alüminyumlardır. Alüminyum ev atıkmaddeleri en değerli yeniden kazanılabilir maddelerdir.

Plastik;
     Plastik Endüstrisinde plastiğin yeniden dönüşümünde kolaylık sağlanması için bir kodlama sistemi geliştirilmiştir. Kodlar pek çok plastik şişenin altında okunabilir.


 
 
 


KAYA VARGEL GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ MAKİNA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Fatih Mahallesi 1192 Sokak No:7 Sarnıç / GAZİEMİR / İZMİR
Tel: 0232 281 70 48 || Fax: 0232 281 70 68